Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2013

Toimiala Polttoaineet TJ Sähkö (netto) TJ 1) Lämpö (netto) TJ 1) Yhteensä TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 747 3 530 132 4 408
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 2 069 1 041 36 3 147
10 Elintarvikkeiden valmistus 4 185 5 497 4 594 14 276
11 Juomien valmistus 665 770 1 219 2 654
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 238 476 243 956
14 Vaatteiden valmistus 168 193 54 416
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 26 57 30 113
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 9 341 5 313 9 428 24 082
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 217 413 41 329 19 185 277 927
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 315 984 245 1 544
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 46 146 2 538 532 49 216
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 16 305 15 875 13 183 45 363
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 74 318 370 761
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 933 3 495 914 5 343
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 9 135 2 733 503 12 371
24 Metallien jalostus 50 629 19 317 3 663 73 608
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 017 3 478 1 141 5 637
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 35 909 412 1 356
27 Sähkölaitteiden valmistus 201 1 264 527 1 992
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 621 2 939 1 406 4 967
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 258 464 299 1021
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 242 526 504 1 272
31 Huonekalujen valmistus 243 522 302 1 067
32 Muu valmistus 65 199 113 378
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 119 613 508 1 241
Yhteensä 361 190 114 378 59 544 535 112
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Nettohankinta

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2013, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2013/tene_2013_2014-10-31_tau_002_fi.html