Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2020, elokuu

Teollisuustuotanto väheni lokakuussa 0,8 prosenttia vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 lokakuussa 0,8 prosenttia pienempi kuin vuoden 2014 lokakuussa. Kausitasoitettu tuotanto väheni lokakuussa 0,8 prosenttia syyskuusta.

Teollisuuden (C) työpäiväkorjattu tuotanto oli lokakuussa 0,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Kausitasoitettu tuotanto väheni lokakuussa 0,7 prosenttia syyskuusta.

Taulukko 1. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, jalostusarvo-osuus, alkuperäinen, työpäiväkorjattu ja kausitasoitettu muutosprosentti

  Jalostusarvo-osuus Alkuperäinen muutosprosentti, 2015 Loka / 2014 Loka Työpäiväkorjattu muutosprosentti, 2015 Loka / 2014 Loka Kausitasoitettu muutosprosentti, 2015 Loka / 2015 Syys
Toimiala (Tol 2008)        
Koko teollisuus 100,0 -2,7 -0,8 -0,8
B Kaivostoiminta ja louhinta 1,9 -10,5 -10,5 -13,1
C Teollisuus 85,0 -3,2 -0,8 -0,7
10 Elintarvikkeiden valmistus 7,7 -6,2 -2,4 -3,2
11 Juomien valmistus 1,3 -2,4 1,0 -4,1
13 Tekstiilien valmistus 0,5 0,4 7,8 -1,0
14 Vaatteiden valmistus 0,4 -13,8 -10,5 4,1
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 0,2 -12,9 -12,9 8,5
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 3,6 -1,9 1,2 2,5
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 9,4 -4,7 -4,7 -0,5
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 1,8 -8,3 -5,6 -2,6
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3,3 -2,2 1,2 2,6
24 Metallien jalostus 5,6 -2,4 -0,8 10,3
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 8,3 -4,8 -1,8 -0,1
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 10,9 -3,8 0,0 -6,3
31 Huonekalujen valmistus 1,1 -1,8 2,8 1,5
32 Muu valmistus 0,9 8,1 8,1 -4,6
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3,9 15,8 18,3 0,4
D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 10,6 0,9 0,9 2,7
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto 2,6 7,9 7,9 7,4
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 0,3 0,4 0,4 -0,3
Käyttötarkoitusluokitus:        
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 42,2 -3,3 -1,7 0,4
Investointitavarat 26,0 -1,9 0,9 -1,8
Kestokulutustavarat 1,4 1,1 5,2 0,3
Muut kulutustavarat 15,0 -7,2 -3,3 -1,3
Erikoisindeksit:        
10-11 Elintarviketeollisuus 9,0 -5,7 -2,0 -3,2
13-15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 1,1 -6,2 -2,3 6,2
16-17 Metsäteollisuus 13,0 -3,9 -3,0 0,3
19-22 Kemianteollisuus 13,4 -1,2 -1,2 -0,5
24-30 Metalliteollisuus 37,6 -5,0 -2,0 -1,2
26-27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 10,3 -7,2 -4,2 1,4
25,28-30,33 Kone- ja metallituoteteollisuus 25,6 -1,5 2,0 -2,3
29-30 Kulkuneuvojen valmistus 2,6 -7,0 -7,0 -14,5

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2015, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 10.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. lokakuu 2015, Teollisuustuotanto väheni lokakuussa 0,8 prosenttia vuoden takaisesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/10/ttvi_2015_10_2015-12-10_kat_001_fi.html