Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, kesäkuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2011/II - 2012/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II 2011/II - 2012/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 517 2 524 7 0,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 112 111 -1 -1,2
Maatalous 01 81 79 -2 -2,4
C Teollisuus 10-33 360 368 8 2,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 52 52 0 0,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 58 55 -3 -5,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 48 52 4 8,1
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 56 59 4 6,6
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 116 118 1 1,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 33 2 6,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 25 -1 -4,8
F Rakentaminen 41-43 181 175 -7 -3,7
Talonrakentaminen 41 69 68 -1 -1,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 94 87 -8 -8,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 316 310 -6 -2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 44 47 3 7,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 97 95 -2 -2,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 175 167 -8 -4,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 151 141 -10 -6,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 97 88 -9 -8,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 54 52 -2 -2,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 90 4 4,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 100 1 1,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 76 2 3,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 160 165 5 3,2
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 62 61 -0 -0,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 100 103 4 3,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 66 6 10,5
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 120 117 -3 -2,4
P Koulutus 85 181 178 -3 -1,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 404 413 9 2,2
Terveyspalvelut 86 192 196 4 2,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 84 87 4 4,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 128 129 1 0,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 57 58 1 1,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 81 85 4 5,1
X Toimiala tuntematon 00 11 11 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.07.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2012, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2011/II - 2012/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tau_028_fi.html