Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2020, kesäkuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/II - 2012/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II 2011/II - 2012/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1036,8 1022,0 -14,8 -1,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 64,2 63,6 -0,6 -0,9
Maatalous 01 49,7 49,3 -0,4 -0,8
C Teollisuus 10-33 156,2 158,0 1,8 1,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 21,6 22,7 1,1 5,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 23,8 23,7 -0,1 -0,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,7 22,0 1,3 6,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,5 25,6 0,1 0,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 50,9 49,7 -1,2 -2,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,8 14,3 0,5 3,5
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,4 9,9 -0,6 -5,5
F Rakentaminen 41-43 84,8 79,3 -5,6 -6,6
Talonrakentaminen 41 31,5 29,6 -1,9 -6,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 44,6 40,4 -4,2 -9,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 128,3 124,2 -4,1 -3,2
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 20,8 22,1 1,3 6,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 42,2 40,8 -1,3 -3,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 65,4 61,3 -4,0 -6,2
H Kuljetus ja varastointi 49-53 65,0 60,1 -4,9 -7,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 44,5 40,8 -3,7 -8,3
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,4 19,3 -1,2 -5,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 33,9 36,1 2,2 6,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,5 41,2 -0,3 -0,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,5 29,7 1,2 4,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 65,1 67,9 2,8 4,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,6 25,7 1,1 4,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,3 40,5 1,2 3,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,4 25,8 2,3 10,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 47,4 45,8 -1,6 -3,3
P Koulutus 85 62,6 57,3 -5,3 -8,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 152,3 151,8 -0,5 -0,3
Terveyspalvelut 86 70,8 72,2 1,3 1,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,7 33,1 -0,7 -1,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 47,8 46,6 -1,2 -2,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 20,9 20,8 -0,2 -0,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 32,0 31,5 -0,5 -1,6
X Toimiala tuntematon 00 4,2 4,3 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.07.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2012, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/II - 2012/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tau_029_fi.html