Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2019, marraskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/III - 2012/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/III 2012/III 2011/III - 2012/III 2011/III - 2012/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 954,5 955,0 0,6 0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 63,8 62,4 -1,5 -2,3
Maatalous 01 49,6 48,1 -1,6 -3,2
C Teollisuus 10-33 141,2 136,4 -4,8 -3,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,9 20,4 0,5 2,3
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 22,8 21,0 -1,8 -7,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,6 19,3 0,6 3,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 24,9 22,9 -2,0 -7,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 42,9 39,6 -3,3 -7,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 12,0 13,2 1,2 9,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,4 9,4 0,1 0,6
F Rakentaminen 41-43 82,5 78,8 -3,7 -4,5
Talonrakentaminen 41 31,3 28,9 -2,4 -7,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 42,2 40,6 -1,6 -3,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 118,6 118,1 -0,6 -0,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,3 19,6 1,3 7,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 38,7 35,6 -3,1 -8,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 61,6 62,8 1,2 2,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 60,4 62,5 2,1 3,4
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 42,0 44,6 2,6 6,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,4 17,9 -0,5 -2,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 35,0 35,8 0,8 2,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 35,4 37,1 1,7 4,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,4 27,2 -0,3 -1,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 55,0 62,6 7,6 13,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 22,8 24,2 1,4 6,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 37,4 40,6 3,3 8,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,3 24,0 0,7 3,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 42,9 38,7 -4,2 -9,7
P Koulutus 85 49,7 45,6 -4,1 -8,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 138,8 141,8 3,0 2,2
Terveyspalvelut 86 65,5 67,6 2,1 3,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,4 33,6 0,2 0,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 39,9 40,6 0,7 1,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 20,2 20,2 0,0 -0,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 32,3 34,3 1,9 6,0
X Toimiala tuntematon 00 4,4 3,6 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2012, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/III - 2012/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tau_029_fi.html