Liitetaulukko 1. Yliopistotutkinnot koulutusasteen ja koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) mukaan 2012

Koulutusaste Tutkintoja, yhteensä Tutkintoja, miehet Tutkintoja, naiset
Suoritetut tutkinnot, koulutusalat yhteensä 29 357 11 834 17 523
  Luonnonvara-ala 3 714 1 847 1 867
Tekniikan ja liikenteen ala 5 000 3 779 1 221
Kaupan ja hallinnon ala 8 194 3 252 4 942
Sosiaali- ja terveysala 3 017 841 2 176
Kulttuuriala 921 325 596
Humanistinen ja opetusala 8 380 1 662 6 718
Muu koulutus 131 128 3
Alempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 13 139 5 300 7 839
Luonnonvara-ala 1 608 803 805
Tekniikan ja liikenteen ala 2 196 1 677 519
Kaupan ja hallinnon ala 3 892 1 626 2 266
Sosiaali- ja terveysala 779 130 649
Kulttuuriala 356 139 217
Humanistinen ja opetusala 4 183 802 3 381
Muu koulutus 125 123 2
Ylempi korkeakoulututkinto Koulutusalat yhteensä 13 830 5 449 8 381
Luonnonvara-ala 1 715 837 878
Tekniikan ja liikenteen ala 2 419 1 820 599
Kaupan ja hallinnon ala 3 995 1 481 2 514
Sosiaali- ja terveysala 1 306 384 922
Kulttuuriala 531 171 360
Humanistinen ja opetusala 3 864 756 3 108
Lääkärien erikoistumiskoulutus Koulutusalat yhteensä 554 195 359
Sosiaali- ja terveysala 554 195 359
Lisensiaatintutkinto Koulutusalat yhteensä 179 78 101
Luonnonvara-ala 27 12 15
Tekniikan ja liikenteen ala 49 34 15
Kaupan ja hallinnon ala 56 20 36
Sosiaali- ja terveysala 1 - 1
Kulttuuriala 1 - 1
Humanistinen ja opetusala 45 12 33
Tohtorintutkinto Koulutusalat yhteensä 1 655 812 843
Luonnonvara-ala 364 195 169
Tekniikan ja liikenteen ala 336 248 88
Kaupan ja hallinnon ala 251 125 126
Sosiaali- ja terveysala 377 132 245
Kulttuuriala 33 15 18
Humanistinen ja opetusala 288 92 196
Muu koulutus 6 5 1

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yliopistokoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0599. yliopisto-opiskelijat 2012, Liitetaulukko 1. Yliopistotutkinnot koulutusasteen ja koulutusalan (opetushallinnon 1995 luokitus) mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yop/2012/02/yop_2012_02_2013-06-19_tau_001_fi.html