Aiheet
Ympäristö ja luonto

Vuoden 2020 jätekertymä pysyi lähes ennallaan edellisvuodesta – syynä kaivannaisjätteiden ja teollisuuden jätteiden määrän vähäiset muutokset

tiedote | Jätetilasto 2020

Korjaus

Jätetilaston julkistuksen ingressikuviossa ollut virhe on korjattu
Lue lisää korjauksesta

Muutos

Tilastotietojen julkistamien myöhästyi 15.6. teknisen häiriön vuoksi
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan jätteitä kertyi vuonna 2020 yhteensä vajaa 116 miljoonaa tonnia. Tämä on lähes sama määrä kuin edellisvuonna, jolloin jätekertymä oli kohonnut pääosin mineraalien kaivun jätteiden vuoksi. Vuoden 2020 jätemäärät muuttuivat eri suuntiin eri toimialoilla. Kasvua jätemäärissä oli kaivannaistoiminnassa sekä teollisuuden kokonaisjätemäärässä, yhdyskuntajätteiden määrän kasvaminen oli vain osa kasvusta.


Keskeisiä poimintoja

  • Teollisuustoimialojen yhteenlaskettu jätemäärä kasvoi noin 5 %.
  • Muiden kuin mineraalijätteiden materiaalihyödyntäminen kasvoi selvästi; 35 %:sta noin 42 %:iin.
  • Mineraalijätteiden suuren määrän takia loppusijoittamisen osuus kaikesta jätteenkäsittelystä oli noin 84 %.

Mineraalijätteiden osuus jätteiden kokonaiskertymästä oli noin 91 %. Kaivostoiminnan ja louhinnan lisäksi mineraalijätteitä syntyi erityisesti rakentamisesta. Mineraalijätteitä kertyi paljon myös rakentamisessa käytettävien materiaalien valmistamisessa. Rakentamisen mineraalijätteitä kertyi yhteensä 13,7 miljoonaa tonnia, josta valtaosa oli läjitettyjä ylijäämämaita.

Teollisuustoimialojen yhteenlaskettu jätemäärä kasvoi noin 5 %, 9 miljoonasta tonnista 9,5 miljoonaan tonniin. Energiantuotannon jätemäärä sen sijaan laski hiukan 0,96 miljoonaan tonniin.

Palveluiden ja kotitalouksien yhteenlaskettu jätemäärä laski näennäisesti tilastoinnin epätarkkuuden takia koska 2019 maamassoja oli kirjattu kunnallisten palveluiden kerryttämäksi ja 2020 tätä virhettä pystyttiin oikaisemaan. Palveluiden ja kotitalouksien yhdyskuntajätemäärä on kuitenkin kasvanut tasaiseen tahtiin viimevuosina, kotitalouksien jätemäärä kasvoi vuonna 2020 noin 8 %:lla eli vajaalla kahdellasadalla tuhannella tonnilla. Romuajoneuvojen määrä nousi edellisestä vuodesta kymmenellä tuhannella tonnilla noin 130 000 tonniin vuonna 2020.

Jätteiden käsittelytavat vuosina 2010-2020, 1 000 tonnia vuodessa

Jätteiden käsittelymäärät seurasivat jätemäärän hienoista vähenemistä. Suurin osa käsiteltävästä jätteestä oli kaivosalueille läjitettävää mineraalijätettä, sekä läjitettäviä rakentamisen maamassoja. Näitä hyödynnettiin jätemäärän vähenemisestä huolimatta aiempia vuosia enemmän, mikä kasvatti materiaalihyödyntämisen osuuden kaikesta käsitellystä jätteestä 10,4 %:iin.

Ilman mineraalijätteitä tarkasteltuna aiempaa vähemmän, 52,5 %, jätteistä hyödynnettiin energiana. Nämä jätteet olivat pääosin teollisuuden puujätettä ja sekajätettä, kuten kotitalousjätettä. Muista kuin mineraalijätteistä kaatopaikalle päätyi aiempaa vähemmän, 4 %, mikä selittyy suurelta osin erilaisten lietteiden allastamisella ja läjittämisellä. Muiden kuin mineraalijätteiden materiaalihyödyntäminen kasvoi selvästi; 35 %:sta noin 42 %:iin. Mineraalijätteiden suuren määrän takia loppusijoittamisen osuus kaikesta jätteenkäsittelystä oli noin 84 %.

Jätteiden tuonti- ja vientitietoja laskettiin Tilastokeskuksessa nyt toista kertaa. Vuonna 2020 jätteitä tuotiin noin 1,5 ja vietiin noin 1,1 miljoonaa tonnia. Suhteessa kaikkeen käsiteltyyn jätteeseen, määrät vastasivat 1,33 % ja 0,95 % kaikesta kotimaassa syntyneestä käsitellystä jätteestä.

Muutos

Tilastotietojen julkistamien myöhästyi 15.6. teknisen häiriön vuoksi
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
13.06.2023

Jätteiden kertymät sektoreittain vuonna 2021, 1000 tonnia vuodessa

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
13.06.2023

Jätteiden synty toimialoittain 2017-2021, 1 000 tonnia

15.06.2022

Jätteiden käsittely käsittelytavoittain, 2017-2021, 1000 tonnia

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Toimiala 2008
  • Jäteluokka
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Käsittelytapa
  • Jäteluokka
Ajanjakso:
vuosi
Tilasto:
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
ymparistotilinpito@stat.fi
Juha Espo
yliaktuaari
029 551 3463
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.