Ämnen
Miljö och natur

Mängden avfall år 2020 var nästan oförändrad jämfört med året innan – orsaken marginella förändringar i mängden utvinningsavfall och industriavfall

meddelande | Avfallsstatistik 2020

Korrigering

Ett fel i diagrammet till offentliggörandet av avfallsstatistiken har korrigerats
Läs mer om korrigeringen

Ändring

Publiceringen av statistikuppgifter försenades den 15 juni på grund av en teknisk störning.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen uppgick den totala mängden avfall till något under 116 miljoner ton år 2020. Detta är nästan lika mycket som året innan, då mängden avfall hade ökat främst på grund av avfall från utvinning av mineral. Avfallsmängderna år 2020 förändrades i olika riktningar inom olika näringsgrenar. Avfallsmängderna ökade inom utvinning av mineral samt när det gäller den totala avfallsmängden inom industrin. Ökningen av mängden kommunalt avfall stod bara för en del av ökningen.

Viktiga punkter

  • Den sammanlagda avfallsmängden inom industrinäringsgrenarna ökade med omkring 5 %.
  • Materialåtervinningen av annat avfall än mineralavfall ökade klart, från 35 % till omkring 42 %.
  • På grund av den stora mängden mineralavfall var slutdeponeringens andel av den totala avfallshanteringen omkring 84 %.

Ändring

Publiceringen av statistikuppgifter försenades den 15 juni på grund av en teknisk störning.
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
13.06.2023

Mängden avfall efter sektor år 2021, 1 000 ton per år

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
13.06.2023

Mängden avfall efter bransch, 2017-2021, 1000 ton

15.06.2022

Avfallsbehandling efter behandlingstyp, 2017-2021 Mängden avfall 1000 ton

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • NACE
  • Avfallsklass
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Avfallshantering
  • Avfallsklass
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Juha Espo
överaktuarie
029 551 3463
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef