Aiheet
Ympäristö ja luontoEnergia

Energian loppukäyttö putosi vuonna 2020

tiedote | Energiatilinpito 2020

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 suomalaisten käyttämien energiatuotteiden loppukäyttö Suomessa ja ulkomailla laski 8 % edellisvuotisesta. Energiaa käytettiin yhteensä 1,15 miljoonaa terajoulea. Suurin pudotus oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa käyttö laski 30 %. Teollisuuden energiankäyttö laski 5 % edellisvuodesta. Myös kotitalouksien energiankäyttö oli 6 % pienempi kuin vuotta aiemmin.

Keskeisiä poimintoja

  • Energian loppukäyttö laski 8 % vuonna 2020.
  • Suurin lasku oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa käyttö väheni lähes kolmanneksella.
  • Energiankäyttö väheni myös teollisuudessa, palvelualoilla ja kotitalouksilla.
  • Lasku selittyy pitkälti koronapandemian vaikutuksilla, jotka näkyivät erityisesti liikenteen energiankäytössä. Myös lämmin sää vähensi energian tarvetta.

Koronapandemia vaikutti energiankäyttöön liikenteessä ja teollisuudessa

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla pudotusta oli erityisesti ilmaliikenteen energian
loppukäytössä, joka laski yli 60 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös vesiliikenteen energiankäyttö laski 29 %. Lasku selittyy pääosin koronapandemian vaikutuksella kansainväliseen liikenteeseen. Vaikutus oli vähäisempi maaliikenteessä, jossa energiankäyttö väheni 5 % edellisestä vuodesta. Kuljetuksen ja varastoinnin osuus koko energian loppukäytöstä oli vajaa kymmenes, 107 000 terajoulea.

Teollisuus oli energian suurin kuluttaja, käyttäen 520 000 terajoulea eli noin 45 % koko energiasta vuonna 2020. Edelliseen vuoteen verrattuna teollisuus kulutti 5 % vähemmän energiaa, mikä näkyi erityisesti puupolttoaineiden ja sähkön käytön laskuna paperiteollisuudessa. Myös metalliteollisuudessa energiankäyttö väheni noin 2 %.

Lämmin sää näkyi kotitalouksien ja energiantuotannon kulutuksessa

Kotitalouksien energian loppukäyttö laski edellisestä vuodesta noin 6 %, ollen 293 000 terajoulea vuonna 2020. Kotitalouksien liikenteeseen kuluttama energia laski hieman yli 4 %, mikä johtui pitkälti liikkumisen ja matkustamisen vähenemisestä koronapandemian myötä. Kotitalouksien lämmitykseen käyttämä energia väheni noin 8 prosenttia vuotta aikaisemmasta, mihin vaikutti poikkeuksellisen lämmin sää. Kotitalouksien käyttämästä energian noin 60 % kului lämmitykseen ja noin 24 % liikenteeseen.

Sähkön- ja lämmöntuotannossa polttoaineiden käyttö laski 8 %, mikä näkyi erityisesti kivihiilen ja turpeen käytön vähenemisenä. Syynä laskulle oli lämpimän sään myötä vähentynyt lämmityksen tarve. Sähkön tuotanto pysyi kuitenkin edellisvuoden tasolla vesi- ja tuulivoiman tuotannon kasvaessa, minkä seurauksena tuontisähkön kulutus laski. 

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Energiatuote
  • Toimialat, kotitaloudet ja muut erät
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
ymparistotilinpito@stat.fi
Juuso Peltola
yliaktuaari
029 551 2330
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.