Aiheet
Ympäristö ja luonto

Ympäristönsuojelumenot kääntyivät kasvuun vuonna 2020

tiedote | Ympäristönsuojelumenot 2020

Tilastokeskuksen mukaan ympäristönsuojelumenot kääntyivät takaisin kasvuun vuoden tauon jälkeen vuonna 2020 ja ne ovat kasvaneet vajaa 4 % edellisvuodesta. Pääosin vuoden 2020 kasvu tapahtui julkisella sektorilla. Tilasto kattaa julkisen sektorin, kotitaloudet, kaivostoiminnan, teollisuuden sekä energia-, vesi- ja jätehuollon.


Keskeisiä poimintoja

  • Suomen julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kasvoivat 26 % vuonna 2020 ja olivat yhteensä reilu 500 miljoonaa euroa.
  • Yritykset käyttivät ympäristönsuojelupalveluihin ja -investointeihin yhteensä noin 2 800 miljoonaa euroa.
  • Kotitalouksien jäteveden ja jätteiden käsittelystä syntyvät ympäristönsuojelumenot olivat lähes 950 miljoonaa euroa.


Ympäristönsuojelumenot kasvoivat erityisesti julkisen sektorin lisäyksien ansiosta

Suomen julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kasvoivat vuonna 2020 noin 26 % edellisvuodesta. Lisäksi ympäristönsuojelua edistävät tulonsiirrot kasvoivat noin 15 %. Yritysten ympäristönsuojelumenot pysyivät edeltävän vuoden tasolla.  Yritysten osuus kaikista ympäristönsuojelumenoista on yli puolet. Yritysten rooli on kuitenkin pienentynyt ja julkisen sektorin osuus ympäristösuojelumenoista on kasvanut. Kasvua selittää erityisesti valtion lisääntyneet luonnonsuojelualueiden hankinnat ja eräiden luonnonsuojelumenojen lisäykset ympäristöministeriön hallinnonalalla. Julkisen sektorin kasvaneet ympäristönsuojelumenot selittävät suuren osan vuonna 2020 tapahtuneesta kokonaiskasvusta.

Eniten ympäristönsuojelumenoja oli päätoimisilla ympäristönsuojelupalveluiden tuottajilla, jotka käyttivät vuonna 2020 yhteensä 2 237 miljoonaa euroa ympäristönsuojeluun. Näistä investointeja oli 258 miljoonaa euroa. Teollisuuden toimialoista eniten ympäristönsuojelumenoja oli paperiteollisuudessa, jonka 90 miljoonan euron investoinnit olivat 18 % kaikista ympäristönsuojeluinvestoinneista.

Jätevesi- ja jätehuolto yleisimmät ympäristönsuojelutoimenpiteet

Suurin osa ympäristönsuojelumenoista kohdistuivat jäteveden ja jätteiden käsittelyyn, jotka usein hankitaan ostopalveluina, jolloin menot kohdistuvat jätevesi- ja jätehuollon toimialoille. Jätevesi- ja jätehuollossa toimivat yritykset luetaan päätoimisten ympäristönsuojelupalveluiden tuottajien sektoriin. 

Ulkoilman- ja ilmastosuojeluun panostettiin erityisesti teollisuudessa ja energiahuollossa. Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kohdistuivat muuhun ympäristönsuojeluun, kuten maaperän- ja pintavedensuojeluun tai luonnon monimuotoisuudensuojeluun. 


Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Ympäristönsuojelumenoluokka
  • Taloustoimi
  • Toimiala (TOL2008)
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Taloustoimi
  • Ympäristönsuojeluaktiviteetti
  • Sektorit ja toimialat
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
ymparistotilinpito@stat.fi
Antti Hörkkö
yliaktuaari
029 551 3035
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.