Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Ulosottovelallisia noin 291 000 vuoden 2022 lopussa

tiedote | Ulosottoasiat 2022

Korjaus

Ulosottoasiat-tilaston julkistukseen tehty lisäys.
Lue lisää korjauksesta

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2022 lopussa ulosottovelallisia oli 2 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Ulosottovelallisia oli vuoden 2022 lopussa 291 158 ja heidän ulosottovelkansa oli yhteensä 7,6 miljardia euroa. Koko vuoden 2022 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 570 070, eli puolilla kaikista velallisista asioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2022 loppua. Ulosottoasian vireilläolo päättyy, kun velka on maksettu tai ulosottomies toteaa perinnälle esteen.

Keskeisiä poimintoja

 • Vuoden 2022 lopussa ulosottovelallisia oli 2 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Ulosottoasioiden määrä on pysynyt edellisvuosien tasolla.
 • Luonnollisilla henkilöillä oli keskimäärin velkaa 24 980 euroa henkeä kohden ja 7,6 ulosottoasiaa vireillä vuoden 2022 lopussa.
 • Oikeushenkilöillä velkaa oli keskimäärin 46 436 euroa henkeä kohden ja 7,5 ulosottoasiaa vireillä vuoden 2022 lopussa.

Ulosottovelan määrä yhä kasvussa

Ulosottovelallisista, joilla oli vireillä olevia ulosottoasioita vuoden 2022 lopussa, luonnollisia henkilöitä oli 95 %. Luonnollisilla henkilöillä oli velkaa keskimäärin 24 980 euroa henkeä kohden, joka oli noin 3 040 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Vastaavasti oikeushenkilöillä oli velkaa keskimäärin 46 436 euroa, noin 15 800 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksittäiset suuret velkamäärät voivat vaikuttaa vuosikeskiarvoihin.

Velallisilla oli perinnässä 2,20 miljoonaa asiaa vuoden 2022 lopussa, noin 3 % vähemmän kuin vuonna 2021. Vuoden lopussa luonnollisilla henkilöillä oli keskimäärin 7,6 ja oikeushenkilöillä 7,5 perinnässä olevaa ulosottoasiaa henkeä kohden. Tietoja vuoden 2020 ulosottovelkojen ja asioiden määrästä ei ole saatavilla aineiston poimintaongelmien vuoksi.

Ulosottoasioiden määrä pysyi edellisvuosien tasolla

Vireillä olevia ja päättyneitä ulosottoasioita oli vuonna 2022 yhteensä noin 5 miljoonaa, 0,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vireillä olevia asioita oli vuoden 2022 lopussa 2,15 miljoonaa, 43 % kaikista vuoden ulosottoasioista.

Vuonna 2022 vireillä olleiden ulosottoasioiden suurimmat ryhmät olivat muut yksityisoikeudelliset perintäasiat ja muut julkisoikeudelliset asiat. Ne kattoivat 71 % kaikista vuonna 2022 vireillä olleista ulosottoasioista. Veroasioita oli vuoden aikana vireillä noin 990 600, sakkoasioita noin 396 300 ja muita asioita 40 100. Muihin asioihin kuuluvat elatusapuasiat ja muut yksityisoikeudelliset toimenpideasiat.

Velallisiin kohdistuvien ulosottoasioiden lukumäärä voi olla suurempi kuin ulosottoasioiden kokonaismäärä, sillä yhteen ulosottoasiaan voi liittyä useampi kuin yksi ulosottovelallinen. Velallistiedoissa velalliseen kohdistuva ulosottoasia lasketaan aina yhdeksi riippumatta ulosottoasiaan liittyvien velallisten määrästä.

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskus on kerännyt tietoja ulosottovelallisista vuodesta 2008 lähtien. Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosioekonomisia taustatietoja Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluville. Lisätietoja löytyy tietokantataulukoista.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Ulosottovelka 2008-2022, miljardia euroa

Vireille jääneet ja päättyneet ulosottoasiat 2008-2022, lkm

Vuoden aikana vireillä olleet ulosottoasiat asialajeittain 2008-2022, lkm

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Velallisen ammatti
 • Velallisen tulodesiili
 • Vireilläolo
 • Velallisen koulutusaste
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Alaikäisten lasten lukumäärä
 • Perhetyyppi
 • Vireilläolo
 • Velallisen sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Velallisen pääasiallinen toiminta
 • Velallisen sukupuoli
 • Velallisen ikä
 • Vireilläolo
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Vireilläolo
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Hakijan henkilölaji
 • Ulosottoasia
 • Vireilläolo
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Velallisen henkilölaji
 • Vireilläolo
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
oikeus@stat.fi
Laura Lipasti
yliaktuaari
029 551 3041
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.