Aiheet
Väestö ja yhteiskuntaTyö, palkat ja toimeentulo

Pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja omisti 1,89 miljoonaa henkilöä vuonna 2022

tiedote | Kotitalouksien varallisuus 2022

Muutos

Kotitalouksien varallisuus -tilaston tietokantataulukkoon lisätty uusia tietoja.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan sijoitusrahastoja tai pörssiosakkeita omisti 1,89 miljoonaa henkilöä vuoden 2022 lopussa. Omistajia oli 34,7 % asuntoväestöstä. Omistajien lukumäärä kasvoi 2,1 % (noin 39 500 henkilöllä) vuodesta 2021.

Keskeisiä poimintoja

  • Asuntoväestön henkilöistä 34,7 % omisti sijoitusrahastoja, pörssiosakkeita tai molempia vuoden 2022 lopussa. Osuus on kasvanut noin viisi prosenttiyksikköä vuodesta 2019.
  • Sijoitusrahastoja, pörssiosakkeita tai molempia omistaneiden omistusten arvon mediaani vuoden 2022 lopussa oli 5 400 euroa. Vuoteen 2021 verrattuna mediaani laski reaalisesti lähes viidenneksen (19,2 %).
  • Sijoitusrahastoja omisti 27,8 % asuntoväestöstä vuoden 2022 lopussa. Osuus oli lähes sama miehillä ja naisilla.
  • Pörssiosakkeita omisti 16,2 % asuntoväestöstä vuoden 2022 lopussa. Miehillä osuus oli suurempi (19,5 %) kuin naisilla (12,1 %).

Omistajien osuus asuntoväestöstä on kasvanut

Asuntoväestön henkilöistä 34,7 % omisti sijoitusrahastoja, pörssiosakkeita tai molempia vuoden 2022 lopussa. Omistaminen on yleistynyt, sillä vuonna 2013 vastaava osuus oli 25,1 %. Viime vuosina omistajia on tullut lisää erityisesti vuosina 2020 ja 2021. Vuoteen 2019 verrattuna omistajien osuus on kasvanut noin viisi prosenttiyksikköä.

Sijoitusrahastoja omistavien osuus on kasvanut vuosittain viimeisimmän kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2022 lopussa 27,8 % asuntoväestöön kuuluneista omisti sijoitusrahastoja, kun osuus vuonna 2013 oli yli kymmenen prosenttiyksikköä pienempi (17,2 %). Pörssiosakkeita omistavien osuus asuntoväestöstä on sen sijaan kasvanut vasta vuoden 2019 jälkeen, osin vuonna 2020 käyttöönotetun osakesäästötilin myötä. Vuoden 2022 lopussa pörssiosakkeita omisti 16,2 % asuntoväestöstä. Pörssiosakkeet sisältävät kotimaassa noteeratut pörssiosakkeet ja osakesäästötilillä olevat varat.

Sijoitusrahastojen, kotimaisten pörssiosakkeiden ja osakesäästötilin yhteenlasketun arvon mediaani oli 5 400 euroa ja keskiarvo 39 400 euroa näitä varallisuuslajeja omistaneilla vuoden 2022 lopussa. Mediaani oli reaalisesti lähes viidenneksen (19,2 %) edellisvuotta pienempi. Neljäsosalla omistaneista omistusten arvo oli alle 1 080 euroa ja neljäsosalla yli 20 600 euroa vuoden 2022 lopussa. Kymmenellä prosentilla omistajista omistusten arvo oli yli 67 000 euroa ja viidellä prosentilla yli 132 600 euroa.

Varoja eniten vanhemmissa ikäryhmissä

Yleisintä sijoitusrahastojen tai pörssiosakkeiden omistus oli 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa omistajien osuus asuntoväestöstä oli 40 %. Osuudet olivat samaa suuruusluokkaa myös muissa ikäryhmissä nuorempia ikäryhmiä lukuun ottamatta. Noin 20 % 0–15-vuotiaista ja noin 30 % 16–24-vuotiaista omisti sijoitusrahastoja tai pörssiosakkeita vuoden 2022 lopussa. Omistajien lukumäärä on kasvanut suhteellisesti eniten nuoremmissa (16–34) ja vanhimmassa (75–) ikäryhmässä sekä vuoteen 2013 että vuoteen 2019 verrattaessa.

Korkein sijoitusrahastojen ja pörssiosakkeiden mediaaniarvo oli ikääntyneemmillä omistajilla. Yli 74-vuotiailla omistajilla omistusten mediaani oli 18 500 euroa vuoden 2022 lopussa. Ikäryhmän 65–74-vuotta omistajilla mediaani oli 13 000 euroa. Ikäryhmien sisällä erot ovat suuria. Esimerkiksi yli 74-vuotiaista omistajia oli 37,2 % asuntoväestöstä. Näistä omistajista neljäsosalla omistusten arvo oli alle 5 900 euroa ja neljäsosalla yli 58 500 euroa vuoden 2022 lopussa.

Pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja omisti 36 % miehistä ja 33 % naisista

Asuntoväestön miehistä 36,3 % ja naisista 33,1 % omisti pörssiosakkeita, sijoitusrahastoja tai molempia vuoden 2022 lopussa. Miehiä omistajista oli 975 000 ja naisia 911 000, joten naisten osuus omistajista oli vajaa puolet eli 48,3 %. Naisten osuus omistajista on jonkin verran kasvanut vuodesta 2013, jolloin osuus oli 47,4 %.

Sijoitusrahastoja omistaneiden henkilöiden lukumäärät jakautuivat melko tasan miesten ja naisten kesken. Sijoitusrahastoja omistaneita miehiä oli 750 000 (27,9 % asuntoväestön miehistä) ja naisia 763 000 (27,7 % asuntoväestön naisista) vuoden 2022 lopussa.

Pörssiosakkeiden osalta omistajia on enemmän miehissä kuin naisissa. Vuoden 2022 lopussa pörssiosakkeita omistavia miehiä oli 524 000 (19,5 % asuntoväestön miehistä) ja naisia 356 000 (12,9 % asuntoväestön naisista). Myös osakesäästötilillä oli arvoa yleisemmin miehillä (5,2 % asuntoväestön miehistä) kuin naisilla (2,2 % asuntoväestön naisista) vuoden 2022 lopussa.

Pörssiosakkeiden ja sijoitusrahastojen arvon mediaani oli naisilla 5 000 euroa ja miehillä 5 900 euroa näitä varallisuuslajeja omistaneilla vuoden 2022 lopussa. Keskiarvolla mitattuna miesten ja naisten ero oli suurempi, sillä miesten keskiarvo oli 49 400 euroa ja naisten 28 700 euroa omistajaa kohden. Tämä kertoo siitä, että miehillä on yleisemmin suuria omistuksia. Omistusten arvo oli kymmenellä prosentilla miesomistajista yli 82 500 euroa ja viidellä prosentilla yli 167 600 euroa. Naisomistajista kymmenellä prosentilla omistusten arvo oli yli 53 200 euroa ja viidellä prosentilla yli 99 800 euroa.

Muutos

Kotitalouksien varallisuus -tilaston tietokantataulukkoon lisätty uusia tietoja.
Lue lisää muutoksesta

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Sukupuoli
  • Sijoituslaji
  • Henkilön ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Veli-Matti Törmälehto
erikoistutkija
029 551 3680
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.