Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomst

År 2022 ägde 1,89 miljoner personer börsaktier eller placeringsfonder

meddelande | Hushållens förmögenhet 2022

Ändring

Statistiken över hushållens förmögenhet har kompletterats med nya information till databas tabell.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen ägde 1,89 miljoner personer börsaktier eller placeringsfonder i slutet av år 2022. Ägarna utgjorde 34,7 procent av bostadsbefolkningen. Antalet ägare ökade med 2,1 procent (omkring 39 500 personer) från år 2021.

Viktiga punkter

• Av personerna i bostadsbefolkningen ägde 34,7 % placeringsfonder, börsaktier eller både och i slutet av år 2022. Andelen har ökat med omkring fem procentenheter från år 2019.

• Medianvärdet av innehaven av placeringsfonder, börsaktier eller både och var 5 400 euro i slutet av år 2022. Jämfört med år 2021 sjönk medianen reellt med nästan en femtedel (19,2 %).

• Av bostadsbefolkningen ägde 27,8 % placeringsfonder i slutet av år 2022. Andelen var så gott som lika stor bland män och kvinnor.

• Av bostadsbefolkningen ägde 16,2 % börsaktier i slutet av år 2022. Bland män var andelen större (19,5 %) än bland kvinnor (12,1 %).

Ändring

Statistiken över hushållens förmögenhet har kompletterats med nya information till databas tabell.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Kön
  • Typ av investering
  • Personens ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Veli-Matti Törmälehto
specialforskare
029 551 3680
Ansvarig avdelningschef