Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailu

Sähkön kulutus laski 6 % ja tuulivoiman tuotanto nousi uuteen ennätykseen vuonna 2022

tiedote | Energian hankinta ja kulutus 2022

Sähkön kokonaiskulutus laski 6 % vuonna 2022 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kotimainen sähköntuotanto jatkui vakaana edellisen vuoden tasolla, mutta sähkön nettotuonti väheni 30 % edellisvuodesta. Sähkön ja kaasun tuonnin päättyminen Venäjältä toukokuussa ja energian kohonneet hinnat heijastuivat myös sähkön hankintaan ja kulutukseen. Vuotta 2022 leimannut sähkön korkea hintataso vähensi osaltaan sähkön kysyntää. Fossiiliton sähköntuotanto nousi uuteen ennätykseen ollen 75 % sähkön kulutuksesta vuonna 2022. Tuulivoimalla katettiin ennätykselliset 14,1 % sähkön kulutuksesta.

Keskeisiä poimintoja

  • Sähkön kokonaiskulutus laski 6 % vuonna 2022. Sähkön kotimainen tuotanto pysyi edellisen vuoden tasolla vähentyen 0,2 % vuoden takaisesta määrästä.
  • Sähkön nettotuonti väheni edellisvuodesta 30 % vuonna 2022. Suurin vaikutus nettotuonnin laskuun oli Venäjältä tuodun sähkön loppumisella toukokuussa. Sähkön tuonti Venäjältä laski 60 %.
  • Tuulivoima kasvoi 41 % edellisvuodesta. Tuulivoimalla tuotettiin sähköä ennätykselliset 11,6 TWh vuonna 2022. Tuulivoima nousi puulla tuotetun sähkön edelle kolmanneksi suurimmaksi sähkön energialähteeksi kattaen sähkön kulutuksesta 14,1 %.
  • Puupolttoaineilla tuotettu sähkö väheni edellisvuodesta, mutta kattoi sähkön kulutuksesta 13,5 %.
  • Fossiiliton sähköntuotanto nousi uudenajan ennätykseensä kattaen 75 % sähkön kulutuksesta.

Suomessa säästettiin ahkerasti sähköä vuonna 2022

Sähkön tuonti Venäjältä päättyi toukokuussa 2022, ja Suomessa nousi huoli sähkön riittävyydestä ja korkeaksi kohonneesta markkinahinnasta. Sähkön nettotuonti väheni kaikkiaan 30%. Kallistunut sähkö ja valtakunnallinen sähkönsäästökampanja aikaansaivat sen, että sähköä käytettiin tavanomaista säästeliäämmin vuonna 2022. Sähkön riittävyydessä auttoi säästön lisäksi kotimainen tuotanto, joka säilyi edellisen vuoden tasolla tuulivoiman ja ydinvoiman tuotannon kasvettua. Sähkön kysynnän alenemiseen vaikutti myös syksyn tavanomaista lämpimämpi sää. Puunjalostusteollisuuden lähes 4 kuukautta kestänyt lakko alkuvuonna vähensi niin ikään teollisuuden sähkön käyttöä. Lakko heijastui myös puun käyttöön sähkön tuotannossa, joka väheni edellisestä vuodesta 9 %. Ennakkotietojen mukaan sähkön kulutus laski eniten teollisuudessa ja rakentamisessa, yhteensä lähes 8 % edellisvuodesta. Koti- ja maataloussektorin kulutus laski 6 %. Palveluiden ja julkisen sektorin kulutus laski lähes 5 % vuonna 2022.

Uusien tuulivoimaloiden valmistuminen ja tuulinen sää näkyi kotimaisessa sähkön tuotannossa. Tuulivoimalla tuotettiinkin sähköä ennätykselliset 11,6 TWh vuonna 2022 eli kasvua edellisvuodesta oli 41 %. Tuulivoima nousi kolmanneksi suurimmaksi sähkön energialähteeksi ydinvoiman ja vesivoiman jälkeen kattaen kulutuksesta 14,1 %.

Ydinvoiman osuus oli suurin sähkön kokonaiskulutuksesta, 30 %. Ydinvoiman tuotanto kasvoi 7 % edellisvuodesta. Olkiluoto 3 oli koekäyttövaiheessa. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla katettiin sähkön kulutuksesta 20 %, mutta yhteistuotantosähkö väheni lähes viidenneksellä edellisvuodesta. Lauhdevoimalla tuotettu sähkö puolestaan nousi edellisvuodesta, mutta kattoi vain 5 % sähkön kulutuksesta. Vesivoimalla tuotettiin 16 %, tuulivoimalla 14 % ja aurinkovoimalla 0,5 % kulutetusta sähköstä. Vesivoiman tuotanto laski 15 % edellisvuoteen verrattuna huonommasta vesivuodesta johtuen.

Puupolttoaineilla tuotettu sähkö väheni edellisvuodesta, mutta sillä katettiin sähkön kulutuksesta 13,5 %. Kivihiilellä tuotettu sähkö nousi kolmanneksella edellisvuodesta, mutta sen osuus sähkön kulutuksesta jäi 4,1 %:iin. Maakaasulla tuotetulla sähköllä katettiin 1,2 % sähkön kulutuksesta. Maakaasun käyttö sähköntuotannossa romahti: maakaasulla tuotetun sähkön määrä laski 73 %. Fossiiliton sähköntuotanto nousi uudenajan ennätykseensä kattaen 75 % sähkön kulutuksesta.

Sähkön nettotuonnilla katettiin 15 % sähkön kokonaiskulutuksesta. Sähkön nettotuonti lasketaan vähentämällä vienti tuonnista. Sähkön suurimpana nettotuojana jatkoi Ruotsi. Venäjän tuonti säilyi edelleen vuositasolla toiseksi suurimpana, sillä alkuvuonna 2022 tuonti oli normaalia ennen toukokuussa tapahtunutta tuonnin päättymistä. Sähkön tuonti Venäjältä väheni 60 % edellisvuodesta, ja tätä katettiin vain hieman lisäämällä Pohjoismaista tuontia: nettotuonti Ruotsista nousi 2 % ja Norjasta 64 %. Sähkön nettovienti Suomesta Viroon kasvoi 2 % vuonna 2022.

Tilastokeskuksen ennakolliset tiedot perustuvat Energiateollisuus ry:n tuottamiin sähkötilastoihin. Tietoja sähköntuotannon polttoaineista on täydennetty muiden tietolähteiden perusteella Tilastokeskuksessa.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
17.04.2023

Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus, 2022*

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Sähkön hankinnan energialähde
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sähkön tuotanto/hankinta
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sähkön kulutuksen sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fi
Minna Niininen
yliaktuaari
029 551 3549
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.