Tiedonantajapalaute

Tilastokeskus kehittää tietopohjaista palautetta verkossa vastaaville tiedonantajille. Tällä hetkellä palaute on tarjolla useimmissa henkilöpohjaisissa kyselyissä ja yrityskeruissa se tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain vuoden 2022 syksystä alkaen.

Pyrimme parantamaan vastaajan kokemusta vastaamisen hyödyllisyydestä ja lisäämään keruiden ja tilastojen laatua. Tietopohjaisen palautteen avulla vastaaja saa selkeän käsityksen siitä, kuinka hänen vastauksensa muuttuvat tilastotiedoksi.

Vastaajalle tarjotaan verkkolomakkeen täyttämisen jälkeen palkkiona tietopohjainen palaute.

Tietopohjainen palautteemme on vastaajalle tarjottava digitaalinen, automatisoitu ja vuorovaikutteinen palvelu. Palaute tuotetaan hyödyntämällä Tilastokeskuksen avointa, kaikkien käytössä olevaa dataa.

Palautteen aihepiiri vaihtuu säännöllisin väliajoin. Palaute tuotetaan palvelussa, jossa vastaaja pääsee vertaamaan esimerkiksi työllisyystilannetta eri postinumeroalueilla tai asumista mökkikunnassa,  tuloja muihin saman postinumeroalueen asukkaiden tuloihin tai yrityksen sijoittumista toimialalleen.