Yritysten ja yhteisöjen luokittelu yritystiedonkeruissa - yritystiedonkeruiden luokituspalvelu

Vastatessasi Tilastokeskuksen kyselyihin voit joutua summaamaan asiakastietosi sektori- ja toimialaulottuvuudella. Tilastokeskus käyttää toimiala- ja sektoriluokiteltua tietoa useiden tilastojen perusaineistona.

Oheisesta linkistä pääset taulukoihin, jotka sisältävät toiminnassa olevien ja myös lopettaneiden yritysten ja yhteisöjen perusluokitukset. Poimittu toimivat ja 1.1.2018 tai sen jälkeen lopettaneet yritykset. Lopetusrajana käytetään y-tunnuksen lopetusta.
Aineisto on jaettu kahtia suuren rivimäärän vuoksi. Taulukot päivitetään kuukausittain kuukauden loppupuolella..

Tiedostot sisältävät seuraavat tiedot: y-tunnus, nimi, toimialatunnus 2-numerotasolla, täydellinen sektoriluokka sekä yritystoiminnan tyyppiluokitus (kenttäjärjestyksessä: ytunnus, nimi, toimiala2008, sektori2012, yritystoiminnan tyyppiluokitus). Tiedoston voi kopioida ja tallentaa osaksi omia tietojärjestelmiä.

Tiedostoon lisätyn "yritystoiminnan tyyppiluokitus"-muuttujan saamat arvot ovat:

  • 1 = mikroyritys
  • 2 = pieniyritys
  • 3 = keskisuuriyritys
  • 4 = suuryritys
  • 0 = määrittelemätön

Tyyppiluokitus on määritelty yrityskohtaisesti palkansaajien lukumäärän sekä liikevaihdon ja/tai taseen loppusumman sekä konsernisuhteen perusteella.

Taulukon avaamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Näitä voitte pyytää osoitteesta rahoitus@tilastokeskus.fi

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelun luokitustaulukon aineisto on jaettu kolmeksi csv-tiedostoksi suuren rivimäärän vuoksi.

Luokitustaulukko löytyy täältä: /tup/yrluok/data/sektoriluokka1.csv (csv)

/tup/yrluok/data/sektoriluokka2.csv (csv)

/tup/yrluok/data/sektoriluokka3.csv (csv)

Lisätietoja: rahoitus@tilastokeskus.fi

Päivitetty 12.5.2020