Lisäpalvelut yrityksille

Tiedonkeruupalvelu yrityksille | Vapautuspyyntö | Aineistojen toimittaminen Tilastokeskukseen | Yritystiedonkeruiden luokituspalvelu | Automatisoitu tiedonkeruu | Verkkoharavointi | Tiedonantajapalaute | Suomi.fi-tunnistautuminen | Automaattipuhelut | Eräpäiväkalenteri

Tiedonkeruupalvelu yrityksille

Tilastokeskus tarjoaa yrityksille palvelua, josta selviää, missä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa yritys on tai on ollut mukana.

Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava yrityksen y-tunnus, nimi, yhteystiedot sekä yrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Tiedustelut:  yritystiedonkeruut@stat.fi

Vapautuspyyntö

Tiedonantovelvollisuus

Tilastokeskus kerää tietoja suoraan tiedonantajilta vain silloin, kun tarvittavia tietoja ei ole muutoin saatavilla. Vastaamalla tiedonantaja auttaa tuottamaan korkeatasoisia tilastoja päätöksenteon, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. Velvollisuus vastata tiedonkeruisiin perustuu tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ään.

Apua vastaamiseen

Tiedonkeruiden asiantuntijat auttavat tarvittaessa vastaamisessa ja voivat joissain tapauksissa antaa lisäaikaa vastaamiselle tai ottaa vastaan tiedonkeruuseen liittyviä tietoja. Heihin voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Heiltä saa myös lisätietoa tiedonantovelvollisuudesta ja siitä vapauttamisesta. Yhteystiedot löytyvät tiedonkeruun saatekirjeestä ja kotisivulta.

Tiedonantovelvollisuudesta vapauttaminen

Tiedonantajilla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos tietojen antamisesta aiheutuu tiedonantajalle kohtuutonta haittaa, eikä vapauttaminen oleellisesti vaikeuta tilaston laatimista eikä tilastojen luotettavuus ja käytettävyys olennaisesti heikkene. Kohtuuton haitta tarkoittaa tiedonantajan poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin.

Tiedonantovelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta yrityksen resurssipulan, kiireiden eikä tietojen antamisesta johtuvan mahdollisen vaikeuden tai muiden vastaavien seikkojen takia. Mahdollinen vapautus on aina tiedonkeruukohtainen ja määräaikainen. Tiedonantajan suositellaan olevan yhteydessä Tilastokeskukseen ennen vapautuslomakkeen täyttämistä.

Yritys tai yhteisö voi hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta vapaamuotoisella hakemuksella tai oheisella lomakkeella (pdf). Hakemuksessa on yksilöitävä selkeästi tiedonkeruu(t), joista vapautusta haetaan. Hakemukseen voi lisätä liitteitä. Hakemus lähetetään Tilastokeskuksen kirjaamoon, osoite: Tilastokeskus, Kirjaamo, 00022 TILASTOKESKUS tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@tilastokeskus.fi. Selaimesi ei välttämättä tue lomakkeen täyttöä. Siinä tapauksessa suosittelemme uusimman Adobe Reader -version käyttämistä lomakkeiden toiminnan varmistamiseksi. Ohjelman voi ladata maksutta Adoben verkkosivuilta.

Aineistojen toimittaminen Tilastokeskukseen

Tilastokeskus saa muilta organisaatioilta tilastotarkoituksiin paljon erilaisia aineistoja. Aineistojen vastaanottopalvelu vastaa keskitetysti aineistojen vastaanotosta. Aineistotoimitukset voivat perustua tiedonantovelvollisuuteen tai muuhun sovittuun yhteistyöhön. Säännöllisistä aineistotoimituksista pyritään tekemään oikeudellinen aineistosopimus. Kertaluonteisia aineistoja toimitetaan niihin kohdistettujen aineistotietopyyntöjen perusteella. Aineistojen vastaanottopalvelua ja tiedonsiirtoa ohjaavat samat säännöt, lait ja ohjeistukset kuin muutakin Tilastokeskuksen toimintaa. Lue lisää aineistojen toimittamisesta Tilastokeskukseen.

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelu

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelun avulla yritys pääsee taulukkoon, jossa on viimeisin tieto kaikkien toiminnassa olevien ja 31.12.2008 jälkeen lopettaneiden yritysten ja yhteisöjen perusluokituksista. Tietoa päivitetään kuukausittain. Tiedoston voi kopioida ja tallentaa osaksi omia tietojärjestelmiä.

Taulukon avaamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Näitä voi pyytää osoitteesta rahoitus@tilastokeskus.fi

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelun esittely

Automatisoitu tiedonkeruu

Joissakin yrityksille suunnatuissa tiedonkeruissa on käytössä automatisoitu tiedonkeruu, jolloin yritykset voivat lähettää tiedot suoraan yrityksen omasta tietojärjestelmästä erillisen raportointiohjelman avulla. Lisätietoa automatisoidusta tiedonkeruusta on tiedonkeruiden kotisivuilla. Tarvittavista ohjelmista kerrotaan tiedonkeruun saatekirjeessä.

XBRL Tilastokeskuksessa

Verkkoharavointi

Tilastokeskus haravoi internetistä tietoja tilastotuotantoa varten.  Verkkoharavoinnin keinoin hankitun aineiston laatuun liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan ennen verkkoharavointia koskevien päätösten tekemistä. Verkkoharavoinnin käyttäminen tiedonhankintatapana ilmoitetaan tilaston julkaisemisen yhteydessä.

Verkkoharavoinnin periaatteet Tilastokeskuksessa (pdf)

Tilastokeskuksen verkkoharavat

Vuokramökkien verkkoharavointi

Rautakauppojen verkkoharavointi

Tiedonantajapalaute

Henkilöt, kotitaloudet ja yritykset voivat saada palautetta toimittamistaan tiedoista.  Tarkempia tietoja palautteesta löytyy tiedonantajapalautteen sivuilta.

Suomi.fi-tunnistautuminen

Tarkempia ohjeita Suomi.fi-tunnistautumisesta

Automaattipuhelut

Tilastokeskuksessa kokeillaan automaattipuheluita tiedonkeruiden vastaamiseen muistuttamisissa.

Automaattinen puhelinpalvelijamme muistuttaa tiedonkeruisiin vastaamisesta.

Eräpäiväkalenteri

Eräpäiväkalenteri-palvelun avulla yritys voi tarkastaa yrityksensä tiedonkeruiden eräpäivät. Tiedonkeruisiin vastaaminen on helpompaa, jos tutustuu etukäteen tiedonkeruun aineistoon.

Seuraavat eräpäivät