Webbplats

Med webbplats avses här ett företags egna webbsidor, eller dess egna underwebbplats på koncernens domän. Till ett företags webbplats räknas inte företagsinformation och liknande uppgifter som finns publicerade på olika företags- och adresslistor.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa