Begrepp: W

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Med webbplats avses här ett företags egna webbsidor, eller dess egna underwebbplats på koncernens domän. Till ett företags webbplats räknas inte företagsinformation och liknande uppgifter som finns publicerade på olika företags- och adresslistor.

Läs hela definitionen

Jaa