De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Procent vs. procentenhet

En procent är en hundradel av något. Procentenheter använder man när man jämför procenttal med varandra. T.ex. när inflationen minskar från tre till två procent, sjunker inflationen med en procentenhet och med 33,3 procent.Defintionens giltighetstid

  • 31.5.2016 - 9.10.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa