Ämnen
Boende och byggandeSamhällsekonomi

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade ytterligare under september–november 2022 från året innan

meddelande | Byggnads- och bostadsproduktion 2022, november

Enligt Statistikcentralen beviljades bygglov för nybyggnad för totalt 7,1 miljoner kubikmeter under september–november 2022, vilket är 35 procent mindre än året innan. För bostadsbyggnadsprojekt beviljades 22 procent färre bygglov än året innan. Under september–november påbörjades 21 procent färre byggprojekt än året innan.

Huvudpunkter

  • Kubikvolymen för beviljade bygglov för nybyggande minskade under september–november 2022 med 35 % från året innan.
  • Under september–november 2022 beviljades bygglov för 8 553 bostäder, vilket är nästan 18 % färre än året innan.
  • Kubikvolymen för beviljade bygglov för andra byggnader än bostadsbyggnader minskade under september–november 2022 med 40 % från året innan.
  • Under september–november 2022 påbörjades 21 % färre byggprojekt än året innan.

Volymminskningen inom byggverksamheten tilltog

Värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen minskade under september–november med 6 procent från året innan. Volymen av bostadsbyggande minskade med 4 procent medan volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade med 8 procent från året innan.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
25.01.2023

Volymindex för nybyggnad 2015=100, trend, 2001M01-2022M11

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Användingssyfte
  • Byggnadsetap
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Användingssyfte
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Tiia Wallin
överaktuarie
029 551 3875
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef