Ämnen
Utbildning och forskning

Deltagande i vuxenutbildning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över deltagande i vuxenutbildning beskriver vuxenbefolkningens deltagande i utbildning och lärande. Undersökningen genomförs som en del av EU:s statistikbyrås projekt Adult Education Survey. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs ungefär vart femte år.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Fler än nio av tio finländare i åldern 18 - 64 år meddelade att de kan minst ett främmande språk. Detta är lika många som fem år tidigare. Sambandet mellan utbildningsnivå och kunskaper i främmande språk har minskat och sedan år 1995 har språkkunskaperna ökat mest bland dem med utbildning enbart på…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna