Det regionala kreditbeståndet

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Av statistiken framgår fördelningen av krediter till allmänheten efter kreditgivar- och kredittagarsektor, kredittagarbransch och landskap samt fördelningen av bostadskrediter efter landskap.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna