Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 19.6.2008

Krediterna ökade i hela landet år 2007

Beståndet av krediter till allmänheten1) uppgick i slutet av år 2007 till sammanlagt 160 miljarder euro, dvs. 10 procent mer än året innan. Beståndet av krediter till allmänheten ökade inom alla storområden och i alla landskap. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens regionala statistik över kreditbeståndet. I det regionala kreditbeståndet framgår fördelningen av de finansiella företagens och försäkringsföretagens, statens och socialskyddsfondernas krediter till allmänheten efter landskap och storområde.

Sett efter storområde ökade krediterna till allmänheten mest på Åland, där krediterna ökade med närmare 21 procent. I Västra och Norra Finland ökade kreditbeståndet med 12 procent och i Södra och Östra Finland med 10 procent. Sett efter landskap ökade krediterna mest i Södra Karelen, med 24 procent, och i Satakunta, med 17 procent.

Årsförändring (%) av beståndet av krediter (miljarder euro) till allmänheten efter storområde och landskap år 2007

  Kreditbeståndet, allmänheten (md euro) Årsförändring, %
Södra Finland 95,3 9,5
Nyland 61,5 7,6
Östra Nyland 2,7 12,7
Egentliga Finland 13,5 12,8
Egentliga Tavastland 4,4 11,2
Päijänne-Tavastland 5,2 12,1
Kymmenedalen 4,4 9,5
Södra Karelen 3,4 23,8
Västra Finland 33,7 11,9
Satakunta 5,2 16,6
Birkaland 12,4 10,5
Mellersta Finland 6,8 12,0
Södra Österbotten 4,6 11,7
Österbotten 4,7 10,8
Östra Finland 14,3 10,1
Södra Savolax 3,4 9,1
Norra Savolax 5,9 10,9
Norra Karelen 3,6 13,7
Kajanaland 1,5 1,2
Norra Finland 15,8 11,6
Mellersta Österbotten 1,8 10,8
Norra Österbotten 9,8 12,7
Lappland 4,2 9,4
Åland 1,1 20,5
Hela landet 160,3 10,3

Av krediterna till allmänheten var hushållens andel något över hälften, dvs. något under 87 miljarder euro. Hushållens krediter ökade med 11 procent under året. Hushållens krediter ökade inom alla storområden och i alla landskap. Kreditbeståndet ökade mest i Västra Finlands storområde, dvs. med nästan 12 procent. Sett efter landskap ökade hushållens krediter mest i Östra Nyland, Egentliga Tavastland, Birkaland och Kymmenedalen. I alla dessa landskap ökade kreditbeståndet med 13 procent.

Företagsverksamhetens krediter koncentreras till Nyland

Kreditbeståndet för företagsverksamhet, dvs. företag och näringsidkare, uppgick i slutet av året till något under 55 miljarder euro, dvs. 10 procent mer än året innan. Företagsverksamhetens krediter ökade inom alla storområden och i alla landskap förutom i Kajanaland där minskningen var något under sex procent. Krediterna ökade mest på Åland, dvs. med 37 procent. I Västra och Norra Finland ökade företagsverksamhetens krediter med 14 procent.

När det gäller kreditbeståndet för företagsverksamhet finns närmare två tredjedelar i Södra Finlands storområde och något under en femtedel i Västra Finland. Sett efter landskap finns det mest företagskrediter i Nyland dit nästan hälften av hela kreditbeståndet för företagsverksamheten hänför sig. Näst mest krediter finns i Egentliga Finland, dvs. åtta procent av företagskrediterna.

Bostadskrediterna ökade mest i Södra Finland

Krediterna för faktiskt boende ökade i jämn takt inom alla storområden, mest i Södra Finland, med något under 12 procent, och minst på Åland, med något under nio procent.Bostadskrediterna ökade jämnt också efter landskap. Mest ökade krediterna i Östra Nyland, med nästan 14 procent och minst i Kajanaland, med något under sex procent. Fritidsbostadskrediterna ökade mest i Norra Österbotten, med 20 procent.

När det gäller krediter för faktiskt boende hänförde sig 38 procent till Nyland. Näst mest bostadskrediter hänförde sig till Birkaland, nio procent. 29 procent av fritidsbostadskrediterna hänförde sig till landskapet Nyland, nio procent till Egentliga Finland och åtta procent till Birkaland.

1)Krediter till allmänheten är krediter som beviljats företag, bostadssamfund, kommuner och samkommuner, Ålands landskapsförvaltning, icke-vinstsyftande organisationer och hushåll. Masskuldebrevslån som hör till placeringstillgångar ingår inte i krediter till allmänheten i det regionala kreditbeståndet, till skillnad från uppgifterna i det egentliga kreditbeståndet, vilket gör att siffrorna kan avvika något från varandra.

Källa: Det regionala kreditbeståndet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kannas (09) 1734 3539, Rita Sorsa (09) 1734 3326, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 19.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Det regionala kreditbeståndet [e-publikation].
2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alkan/2007/alkan_2007_2008-06-19_tie_001_sv.html