Ämnen
Företag

Statistik över regional företagsverksamhet

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över regional företagsverksamhet beskriver strukturen och verksamheten vid arbetsställen hos företag i Finland enligt område, näringsgren och storlek. Uppgifterna baserar sig på förfrågningar bland företag samt administrativa register såsom näringsskattematerial. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Statistik över regional företagsverksamhet 2022
databasoffentliggörande | Statistik över regional företagsverksamhet 2021, reviderade databastabeller
meddelande | Statistik över regional företagsverksamhet 2021, förnyelse av statistiska enheter
meddelande | Statistik över regional företagsverksamhet 2021

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Uppgifter om företagens arbetsställen efter landskap 2022

Uppgifter om företagens arbetsställen efter näringsgren (TOL 2008) och landskap 2022

Årsförändringar i uppgifter om företagens arbetsställen efter näringsgren (TOL 2008) och landskap 2022

Förädlingsvärdet för produktionen vid företagens arbetsställen efter näringsgren (TOL 2008) och landskap 2022

Uppgifter om företagens arbetsställen efter kommun 2018–2022

Uppgifter om detaljhandelns arbetsställen efter kommun 2018–2022

Uppgifter i andra källor

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna