Företag

Nyckeltal

Hushållers växthusgasar

5 377 804ton CO2-ekv.
2021
Lufträkenskaper
Uppdaterad: 2023-09-29

Utländska direktinvesteringar i Finland

77 799miljoner euro
2022
Utländska direktinvesteringar
Uppdaterad: 2023-09-20

Finländska dotterbolag utomlands

5 480
2021
Finländska dotterbolag utomlands
Uppdaterad: 2023-05-02

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handeln

minus3,6%
Januari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-02-29

Arbetsdagskorrigerad årsförändring av försäljningsvolymen inom handeln

minus3,9%
Januari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-02-29

Förändring av den säsongrensade indexserien inom handeln från föregående månad

minus0,2%
Januari 2024
Omsättning inom handeln
Uppdaterad: 2024-02-29

Statistik om ämnet

Publikationer

meddelande | Omsättningsindex för byggverksamhet 2024, januari
meddelande | Omsättning inom handeln 2024, januari
meddelande | Inkvarteringsstatistik 2024, januari, preliminär
meddelande | Undersökning om lediga arbetsplatser 2023
meddelande | Undersökning om lediga arbetsplatser 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Omsättning inom handeln 2023, december