Bostäder

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över bostadsbeståndet beskriver det befintliga bostadsbeståndet och antalet bostäder årets sista dag. I bostadsbeståndet ingår både permanenta bostäder samt bostäder och lägenheter utan fasta boende. Statistiken omfattar uppgifter om bostadsbeståndet bl.a. efter hustyp och antalet rum. Statistiken över bostadsbeståndet kan också sammanställas med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Statistikcentralen får bostadsuppgifter i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om de byggnader och bostäder som kräver bygglov. Statistiken över bostadsbeståndet är ett totalmaterial.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna