Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Bostäder och boendeförhållanden.

Nya uppgifter i statistik över Bostadsbeståndet publiceras på sidan för Bostäder och boendeförhållanden (26.5.2009)
Fr.o.m. år 2008 har statistiken över Bostadsbeståndet och statistiken över Bostadshushåll och bostadsförhållanden sammanslagits till statistiken Bostäder och boendeförhållanden.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asu/index_sv.html