Ämnen
Boende och byggandePriser och konsumtion

Bostadshyror

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över bostadshyror beskriver hyresnivån i hyresbostadsbeståndet och hyresförändringarna på kvartalsnivå. Uppgifterna baserar sig på FPA:s register över hyresbidrag och på hyreshusbolagens uppgifter. Uppgifterna offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen steg hyrorna för fritt finansierade bostäder med 0,3 procent i huvudstadsregionen och med 1,0 procent i övriga Finland på årsnivå under april–juni 2022. Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder steg mest i Åbo (1,8 %), Rovaniemi (1,6 %) och Tammerfors (1,5 %). Minst steg de i Kajana (0,2 %), Björneborg (0,2 %) och Helsingfors (0,2 %). De fritt finansierade hyrorna var oförändrade i Jyväskylä och S:t Michel.

Läs mer

meddelande | Bostadshyror 2021, 2:a kvartalet
meddelande | Bostadshyror 2022, 1:a kvartalet
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Martti Korhonen
överaktuarie
029 551 3451

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna