Ämnen
Boende och byggande

Bostadsaktiebolagens ekonomi

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi beskriver bostadsaktiebolagens boendekostnader och klarlägger vad som ingår i boendekostnaderna och vad skillnaderna i kostnaderna beror på. Uppgifterna samlas in med en enkät och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Bostadsaktiebolagens ekonomi 2021
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
16.06.2022

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag efter byggnadsår

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
k3230 Reparationerk3160 Värmek3120 Förvaltningk3130 Drift och underhållk3170 Vatten och avloppsvattenk3220 Fastighetsskattk3180 El och gask3190 Avfallshanteringk3200 Skadeförsäkringk3210 Hyreskostnader totaltk3140 Skötsel av gårdsområdenk3150 Städningk3110 Personalkostnaderk3240 Övriga skötselkostnader
20201078648453933191715109843
2021100100514741342218151212943
16.06.2022

Skötselkostnader för bostadsaktiebolag efter storområde

16.06.2022

Fastighetens intäkter för bostadsaktiebolag efter byggnadsår

16.06.2022

Bostadsaktiebolagens intäkter och kostnader totalt efter byggnadsår

16.06.2022

Bostadsaktiebolagens intäkter och kostnader totalt efter storområde

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
16.06.2022

Bostadsaktiebolagens resultaträkningsposter efter byggnadsår

Alla år-5960-6970-7980-8990-9900-0910-
FASTIGHETENS INTÄKTERuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknas
Skötselvederlag från aktieägarnauppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknas
k3001 Skötselvederlag för bostadslägenheter354399388351326343340361
k3002 Skötselvederlag för affärs- och kontorslägenheter6171435133
k3003 Skötselvederlag för övriga utrymmen464312710
k3004 Reparations- eller annat specialvederlag52596334
k3005 Delägarprestationer av engångsart7104613462
k3010 Skötselvederlag totalt376435415372351353359378
Hyresintäkteruppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknas
k3011 Hyresintäkter för bostadslägenheter5231041110
k3012 Hyresintäkter för affärs- och kontorslägenheter536711103
k3013 Hyresintäkter för övriga utrymmen8221875554
k3020 Hyresintäkter totalt188135126767
Serviceintäkteruppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknas
k3021 Vattenavgifter4140414141414244
k3022 Serviceintäkter för bastu o.d.65778333
k3030 Serviceintäkter totalt4745484848444547
k3040 Övriga intäkter av fastigheten32442233
k3050 Kreditförluster och övriga korrektivposter0-2-1-10001
k3060 FASTIGHETENS INTÄKTER TOTALT443560501436407407413436
FASTIGHETENS SKÖTSELKOSTNADERuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknas
k3110 Personalkostnader49553322
k3120 Förvaltning5170604447475152
k3130 Drift och underhåll4764634233414856
k3140 Skötsel av gårdsområden1212101114121413
k3150 Städning912119561011
k3160 Värme10014113711482838069
k3170 Vatten och avloppsvatten4141394040444145
k3180 El och gas2217212620182127
k3190 Avfallshantering1820171618191720
k3200 Skadeförsäkring151814161917129
Hyreskostnaderuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknas
k3201 Tomthyror101313347736
k3202 Övriga hyreskostnader10011134
k3210 Hyreskostnader totalt1213134591040
k3220 Fastighetsskatt3444332828324044
k3230 Reparationer10017512311893866546
k3240 Övriga skötselkostnader32243232
k3250 Mervärdesskatt vid eget bruk00000000
k3259 FASTIGHETENS SKÖTSELKOSTNADER UTAN REPARATIONSKOSTNADER368462425359317333349390
k3260 FASTIGHETENS SKÖTSELKOSTNADER TOTALT468637548477410419414436
k3270 FASTIGHETSBIDRAG-24-77-47-41-3-11-10
k3280 AVSKRIVNINGAR75597446455240245
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADERuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknas
k3281 Dividendintäkter01100000
k3282 Ränteintäker och övriga finansiella intäkter7133107335
k3283 Kapitalvederlag (icke-fonderad andel)10213614769414738312
k3284 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader1914181257978
k3290 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER TOTALT9113613467434332238
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADERuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknas
k3291 Extraordinära intäkter00000000
k3292 Extraordinära kostnader00000000
k3300 EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER TOTALT00000000
k3310 ÖKNING ELLER MINSKNING AV RESERVER-32-10-3-31-3-7
DIREKTA SKATTERuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknasuppgift saknas
k3311 Betalda skatter00000000
k3312 Skatteåterbäringar00000000
k3320 DIREKTA SKATTER TOTALT00000000
16.06.2022

Bostadsaktiebolagens resultaträkningsposter efter storområde

16.06.2022

Resultaträkningsposter för bostadsaktiebolag med transaktioner efter byggnadsår

16.06.2022

Antal bostadsaktiebolag efter byggnadsår och storområde

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Elina Peltoniemi
överaktuarie
029 551 3088
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna