Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Lagts ned:
Statistiken omfattar uppgifter om totalförbrukningen av energi, totalförbrukningen och anskaffningen av elektricitet, energiimport och -export, energipriser samt energiskatter och avgifter av skattenatur.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna