Ämnen
Befolkning och samhälleArbete, löner och utkomst Hälsa och social trygghet

Statistik över levnadsförhållanden

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken om levnadsförhållanden beskriver hushållsbefolkningens levnadsförhållanden, såsom risken för fattigdom eller social utestängning, upplevt välbefinnande, utkomst, hälsa och boende efter befolkningsgrupp. Uppgifterna samlas in årligen med hjälp av en undersökning om inkomster och levnadsförhållanden och levereras också till Eurostats EU-SILC-statistik.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Inom statistiken över levnadsförhållanden publiceras nya databastabeller
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2022, socialt och kulturellt deltagande
meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2022, hälsa
meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2022, självupplevt välbefinnande
meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2022
meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2021
meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2021, barn

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
24.03.2023

Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, % 2018-2021 efter Ålder

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2018201920202021
14,815,114,316,3

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa-Mari Okkonen
överaktuarie
029 551 3408
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna