Arbete, löner och utkomst

Nyckeltal

Lediga arbetsplatser

42 000
4:e kvartalet 2023
Undersökning om lediga arbetsplatser
Uppdaterad: 2024-02-19

Arbetskonflikter

64
2022
Statistik över arbetskonflikter
Uppdaterad: 2023-05-30

Heltidsanställda löntagares månadslöner

3 994euro
4:e kvartalet 2023
Förtjänstnivåindex
Uppdaterad: 2024-01-26

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom den privata sektorn

+4,3%
4:e kvartalet 2023
Arbetskraftskostnadsindex
Uppdaterad: 2024-03-13

Statistik om ämnet

Publikationer

meddelande | Lönesummaindex 2024, februari
meddelande | Statistik över levnadsförhållanden 2023
meddelande | Konsumenternas förtroende 2024, mars
meddelande | Arbetskraftsundersökning 2024, februari
databasoffentliggörande | Arbetsförmedlingsstatistik 2024, februari