Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter beskriver den summa som staten och kommunerna årligen använder för miljövård. Statens miljövårdsutgifter omfattar de administrativa utgifterna, utgifterna för miljö- och naturvård samt vissa miljövårdsutgifter till följd av områdesanvändning. Merparten av kommunernas utgifter för miljövård utgörs av utgifter för avloppsvatten- och avfallshantering samt luftvård.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna