Ämnen
Samhällsekonomi

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis ingår i nationalräkenskaperna och beskriver konjunkturutvecklingen inom statsförvaltningen, lokalförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och socialskyddsfonderna. Uppgifterna samlas in från flera olika källor och offentliggörs fyra gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralen ökade de offentliga samfundens konsoliderade inkomster med 2,1
miljarder euro och de konsoliderade utgifterna med 0,4 miljarder euro under första kvartalet
2022 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De offentliga samfundens nettoupplåning, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,3 miljarder euro.

Läs mer

meddelande | Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2022, 1:e kvartalet

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Jouni Pulkka
överaktuarie
029 551 3532
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna