Aiheet
Kansantalous

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Suomen virallinen tilasto (SVT)
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain -tilasto on osa kansantalouden tilinpitoa ja kuvaa valtionhallinon, paikallishallinnon, työeläkelaitosten ja sosiaaliturvarahastojen suhdannekehitystä. Tiedot kerätään lukuisista eri lähteistä ja ne julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

Tuottaja:

Tilastokeskus

Julkaisut

Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat 2,1 miljardia euroa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,4 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä pieneni 1,7 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 1,3 miljardia euroa. Edellisestä neljänneksestä kausitasoitetut tulot kasvoivat kuitenkin kausitasoitettuja menoja vähemmän. Näin ollen julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkeni hieman edellisestä neljänneksestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Lue lisää

katsaus | Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2022, 1. vuosineljännes
tiedote | Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2022, 1. vuosineljännes

Tulevat julkaisut

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Jouni Pulkka
yliaktuaari
029 551 3532
Muut asiantuntijat

Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?

Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.