Ämnen
Samhällsekonomi

Offentliga samfundens finansräkenskaper

Finlands officiella statistik (FOS)
Den offentliga sektorns finansräkenskaper är en del av nationalräkenskaperna och beskriver statsförvaltningens, lokalförvaltningens och socialskyddsfondernas finansiella tillgångar och skulder samt finansiella transaktioner som påverkar deras belopp. Uppgifterna samlas in från ett flertal olika källor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Statistiken över de offentliga samfundens finansräkenskaper läggs ned och det sista separata offentliggörandet av statistiken infaller 21.12.2022. I fortsättningen publiceras uppgifterna om de offentliga samfundens finansräkenskaper som en del av statistiken över finansräkenskaperna, som publiceras kvartalsvis.
Läs mer om ändringen

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Olli-Pekka Aaltonen
överaktuarie
029 551 3090
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna