Finlands officiella statistik

Offentliga sektorns finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar ökade under sista kvartalet 2020
26.3.2021
De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 152,3 miljarder euro i slutet av sista kvartalet 2020. De finansiella nettotillgångarna ökade med 16,0 miljarder euro från föregående kvartal. Ökningen berodde till största delen på statsförvaltningens och arbetspensionsanstalternas kapitalvinster. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över de offentliga samfundens finansräkenskaper.

Beskrivning: I den offentliga sektorns finansräkenskaper beskrivs den offentliga sektorns finansiella tillgångar och skulder samt de finansiella transaktioner som påverkar deras belopp kvartalsvis. Finansräkenskaperna består av två delar: den finansiell balansen vid utgången av kvartalet och de finansiella transaktioner som hänför sig till de finansiella tillgångarna och skulderna för kvartalet. Statistiken omfattar också uppgifter om den offentliga sektorns undersektorer, dvs. den statliga och kommunala sektorn samt so-cialskyddsfonder. Kvartalsuppgifterna överensstämmer med finansräkenskapernas årskalkyler. Därför motsvarar siffran för det sista kvartalet siffran för hela året när det gäller balansräkningarna, medan det årliga flödet igen kan beräknas genom att summera flödena under kvartalen. Små skillnader som beror på uppdateringstidtabellerna kan dock förekomma när det gäller de senaste åren.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, kommunekonomi, nationalräkenskaper, of-fentlig ekonomi, offentliga sektorn, skulder, socialskyddsfonder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppdateringen av den europeiska manualen över underskott och skuld (MGDD[1]) medför förändringar i de offentliga samfundens underskott och skuld
10.3.2020
Manualen över underskott och skuld uppdaterades i slutet av år 2019 och Statistikcentralen har inlett en genomgång av de ändringsbehov som detta medför.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/index_sv.html