Konsumentbarometern landskapsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor med indelning efter landskap.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna