Ämnen
Utbildning och forskning

Sökande till utbildning

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över sökande till utbildning beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen, hur de blir antagna samt hur de som avslutat grundskolan och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen. Uppgifterna framställs genom sammanslagning av flera registermaterial och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
20.11.2023

Direkt sökning i fortsatta studier bland dem som gått ut grundskolans nionde klass, %

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
De som i första hand sökt till gymnasieutbildning direkt efter utgången av grundskolan, %De som i första hand sökt till yrkesutbildning direkt efter utgången av grundskolan, %De som i första hand sökt till handledande eller förberedande utbildning direkt efter utgången av grundskolan, %Deltog inte i gemensam antagning direkt efter utgången av grundskolan, %De som i första hand sökt till påbyggnadsundervisning (årskurs 10) direkt efter utgången av grundskolan, %
51,844,33,50,50,0
20.11.2023

Placering i fortsatta studier direkt efter utgången av grundskolans nionde klass 2014-2022, %

08.12.2022

Nya studenternas direkt sökning till fortsatta studier, %

08.12.2022

Nya studenternas direkta placering till fortsatta studier 2014-2021, %

08.12.2022

Antagning till vidareutbildning för studenter som tagit examen på statistikåret inom tre år efter examen

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
08.12.2022

Nya studerande efter tidigare examen, %

GymnasieutbildningYrkesutbildningYrkeshögskoleutbildningUniversitetsutbildning
Totalt36 85798 00348 32829 560
Studentexamen avlagd, %0,06,131,657,9
Yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagd eller yrkesinriktad examen på andra stadiet och studentexamen avlagda, %1,429,436,55,8
- Studentexamen och yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagda, %0,04,510,83,6
- Yrkesinriktad examen på andra stadiet avlagd, %1,424,925,72,2
Högskoleexamen avlagd, %0,211,424,328,1
- Studentexamen och examen på institutnivå eller yrkesinriktad examen på högre nivå avlagda, %0,00,10,10,0
- Examen på institutnivå eller yrkesinriktad examen på högre nivå avlagd, %0,00,10,10,0
- Studentexamen och yrkeshögskoleexamen avlagda, %0,04,514,310,7
- Yrkeshögskoleexamen avlagd, %0,12,15,03,1
- Studentexamen och lägre högskoleexamen avlagda, %0,00,50,86,6
- Lägre högskoleexamen avlagd, %0,00,50,30,5
- Studentexamen och högre högskoleexamen eller forskarutbildning avlagda, %0,02,82,86,4
- Högre högskoleexamen eller forskarutbildning avlagd, %0,00,70,70,7
Grundläggande utbildning eller tidigare utbildning okänd, %98,453,17,68,2

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Anna Loukkola
överaktuarie
029 551 3678

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna