Finlands officiella statistik

Sökande till utbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Något under 1 400 av eleverna under 18 år som gick ut grundskolan blev utanför utbildningarna
10.12.2020
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik fortsatte 2,4 procent av personerna under 18 år som gick ut grundskolan, dvs. något under 1 400 elever, inte i utbildningar år 2019. Inom gymnasieutbildning fortsatte 54 procent, inom yrkesutbildning 40 procent, inom påbyggnadsundervisning (årskurs 10) 1 procent och inom handledande eller förberedande utbildningar 2 procent. Sjuttio procent av vårens nya studenter fortsatte inte i utbildning som leder till examen samma år som de tog studentexamen. När det gäller de nya studenterna har andelen som blivit utanför fortsatta studier ökat under 12 års tid.

Beskrivning: Statistiken beskriver hur studerande efter grundskolestadiet söker sig till utbildning som leder till examen, hur de kommer in, hur de som avslutat grundskolan och nya studenter placerar sig för vidareutbildning direkt efter examen. I statistiken finns uppgifter om antalet personer som sökt sig till utbildning och antalet nya studerande, deras tidigare utbildning och uppgifter om dem som sökt samtidigt till olika utbildningssektorer. Statistikuppgifter har producerats årligen sedan 1990–talet. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fortsatta studier, gemensam elevantagning, läroinrättningar, studerande, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sökande till utbildning [e-publikation].
ISSN=1799-4519. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khak/index_sv.html