Ämnen
Transport och turism

Handelsflottan

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över handelsflottan beskriver de fartyg som införts i Finlands fartygsregister. Statistiken innehåller också uppgifter om fartyg som införts i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart. Uppgifterna fås ur två olika fartygsregister (Traficom, Statens ämbetsverk på Åland) och offentliggörs månatligen och årligen.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Till Finlands handelsflotta hörde i maj 2022 totalt 1 238 fartyg. Till den egentliga handelsflottan hörde 673 fartyg och till småfartygen 281 fartyg. Antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri uppgick till totalt 284 fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 994 411. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens statistiken över handelsflottan.

Läs mer

meddelande | Handelsflottan 2022, maj
meddelande | Handelsflottan 2022, april
meddelande | Handelsflottan 2022, mars

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Olli Kajava
överaktuarie
029 551 3531

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna