Finlands officiella statistik

Handelsflottan

Producent:
Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppgifter: Handelsflottan
www.traficom.fi
Beskrivning: Statistiken över handelsflottan innehåller uppgifter om de fartyg som registrerats i Finland vad beträffar antal, brutto- och nettodräktighet och dödvikt (dwt). Därutöver finns det uppgifter om fartyg som är inskrivna i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fartyg, handelsflotta, sjöfart, sjömän, sjötrafik.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
Helsinki: Transport- och kommunikationsverket Traficom [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/index_sv.html