Ämnen
Kultur, massmedier och tidsanvändning

Kultur

Finlands officiella statistik (FOS)
Kulturstatistiken beskriver produktion, utbud, ekonomi, offentligt stöd, arbetskraft, utbildning, fritidssysselsättning och konsumtion inom olika konst- och kulturområden. Uppgifterna samlas in från olika källor och offentliggörs fyra gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Kultur 2021, utbildning inom kulturbranschen i Finland
databasoffentliggörande | Kultur 2021, allmänna bibliotek
meddelande | Kultur 2021, kulturarbetskraft i Finland
meddelande | Kultur 2020, utbildning inom kulturbranschen i Finland

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Kaisa Saarenmaa
överaktuarie
029 551 3517

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna