Ämnen
Samhällsekonomi

Kommunekonomi

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över kommunekonomin omfattar uppgifter om kommunernas och samkommunernas intäkter och kostnader, investeringar, finansiering, tillgångar och skulder. Uppgifterna samlas in från kommunerna och samkommunerna och de offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Uppgifter i andra källor

Fr.o.m. år 2021 rapporterar kommunerna och samkommunerna sina ekonomiuppgifter till Statskontoret.

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Karen Asplund
överaktuarie
029 551 3611

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna