Finlands officiella statistik

Kommunekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård ökade år 2019 med nästan en miljard från året innan
4.9.2020
Uppgifterna i statistiken över kommunekonomi 2019 visar att nettokostnaderna för kommunernas driftsekonomi ökade till 32,8 miljarder euro. Särskilt ökade nettokostnaderna för social- och hälsovården samt undervisnings- och kulturverksamheten. Nettokostnaderna för social- och hälsovården ökade med 5,1 procent från året innan till 19,2 miljarder euro. Nettokostnaderna för undervisnings- och kulturverksamhet ökade för sin del med 4,0 procent och uppgick därmed till 11,5 miljarder euro. Uppgifterna för Statistikcentralens statistik över kommunekonomi samlades in från alla 311 kommuner och alla 139 samkommuner i Finland.

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin omfattar uppgifter om kommunernas och samkommunernas intäkter och kostnader, investeringar, finansiering, tillgångar och skulder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bokslut, driftsekonomi, inkomster, investeringar, kommunekonomi, kommuner, koncernbokslut, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken om kommunekonomin har korrigerats angående år 2015 och 2016
3.11.2017
Statistikcentralen har korrigerat samkommunernas uppgifter angående statistikåret 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/index_sv.html