Ämnen
Samhällsekonomi

Kommunekonomi kvartalsvis

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt de bokslutsprognoser som kommunerna i Fasta Finland rapporterat ökade kommunernas sammanlagda årsbidrag för år 2020 med 2,2 miljarder euro från året innan. De förklarande faktorerna var den kraftiga ökningen av statsandelar och skatteinkomster. Också resultatet ökade kraftigt, till totalt 1,…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Karen Asplund
överaktuarie
029 551 3611

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna

Varför visas inte detta innehåll?

Detta innehåll visas inte om du har blockerat användningen av cookies. För att se innehållet, kontrollera dina cookie-inställningar.