Finlands officiella statistik

Kommunekonomi kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 4,4 procent under januari - juni 2019
23.8.2019
De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 4,4 procent större under januari - juni 2019 än under motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 3,4 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 11,9 miljarder euro och statsandelar till 4,5 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 8,2 procent och verksamhetsintäkterna med 7,2 procent.

Nästa offentliggörande:
22.11.2019

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomster, kommunekonomi, kommuner, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/index_sv.html