Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken omfattar uppgifter som grundar sig på den bedömning av de centrala posterna i bokslutet för det gångna året som ledningen för kommunernas och samkommunernas ekonomi gjort.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna