Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser (2.4.2013)
Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser. Uppgifter har publicerats årligen på statistikens webbsidor. De senaste uppgifterna gäller statistikåret 2012. Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbsidorna. Fr.o.m. statistikåret 2013 kommer liknande uppgifter om kommunernas och samkommunernas bokslut att publiceras i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser [e-publikation].
ISSN=1797-4313. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttp/index_sv.html